English information

Användarinloggning

Inbjudan till konferensen Refugees’ impact on Bologna reform

12-13 juni arrangerar UHR konferensen Refugees' impact on Bologna reform i Malmö. SFS har fått möjligheten att bjuda in åtta studentrepresentanter till konferensen. Anmäl ditt intresse senast 10 maj!

12-13 juni 2017 arrangerar Universitets- och högskolerådet (UHR) en konferens i Malmö med namnet Refugees’ impact on Bologna reform – Recognition of Prior Learning and inclusion in the light of increased migration. Konferensen kommer att handla om validering, inkludering och alternativa vägar till högre utbildning kopplat till ökad migration. 

SFS har fått möjligheten att bjuda in åtta studentrepresentanter till konferensen. Platserna fördelas enligt först till kvarn till de som anmäler sitt intresse senast 10 maj. Intresseanmälan sker genom att skicka ett mail till organisationssekreterare@sfs.se. Anmälan ska innehålla namn, studentkår, mailadress, telefonnummer samt en kort text om varför du vill delta i konferensen. 

Seminariet är kostnadsfritt men inga övriga kostnader kan täckas, deltagare står själva för resa och övrigt uppehälle. 

 

Mer information om konferensen finns att läsa här: https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/refugees-impact-on-bologna-reform/