English information

Användarinloggning

Inbjudan till UKÄ:s seminarium om rättssäker examination

Den 19 maj arrangerar UKÄ ett seminarium i Stockholm om den kommande rapporten Rättssäker examination. SFS har fått möjligheten att bjuda in fyra studentrepresentanter seminariet. Anmäl ditt intresse senast 26 april!

Den 19 maj 2017, klockan 10-14, arrangerar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ett seminarium för att diskutera den kommande rapporten Rättssäker examination. Under seminariet kommer det ges möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till den nya rapporten. 

SFS har fått möjligheten att bjuda in fyra studentrepresentanter till seminariet. Platserna fördelas enligt först till kvarn till de som anmäler sitt intresse senast 26 april. Intresseanmälan sker genom att skicka ett mail till organisationssekreterare@sfs.se. Anmälan ska innehålla namn, studentkår, mailadress och telefonnummer. 

Seminariet är kostnadsfritt och UKÄ bjuder på lunch men inga övriga kostnader kan täckas, deltagare står själva för resa och övrigt uppehälle. 

Närmare program och mer information kommer att skickas till de personer som först anmäler sitt intresse för att gå på seminariet, tillsammans med utkastet till den nya rapporten om Rättssäker examination.