English information

Användarinloggning

Include - konferens om breddad rekrytering 11-12 maj, Malmö

SFS ingår i nätverket Include och vill uppmuntra studentkårerna att delta på Include konferensen i Malmö 11-12 maj.

Temat för konferensen är ”Breddad rekrytering - och sen då?” och kommer att samla studenter, forskare, handläggare och andra intressenter för att diskutera breddad rekrytering med fokus på pedagogiska frågor och det som händer under högskoletiden.

Include uppskattar studenternas deltagande i diskussionen om breddad rekrytering och vill värna om studentinflytandet i frågan. Därför bjuder dem på konferensavgiften för fem studentrepresentanter. Om du är intresserad av att delta som studentrepresentant skicka ett kort mail till john.tumpane@sfs.se och berätta varför du vill medverka på konferensen ”Breddad rekrytering – och sen då.” Kostnader för resa och logi ingår inte.