English information

Användarinloggning

"Inflytande och trygghet är måsten"

SFS debatterar viktiga frågor i tidningen Studentliv med fokus på kvalitet, trygghet och studentinflytande.

Terminen är i gång och fler studenter än någonsin bänkar sig i föreläsningssalar runt om i landet. Målet måste vara att alla får en utbildning i världsklass och ges bästa möjliga förutsättningar att klara sina studier. Ännu är vi inte där. Att studentinflytandet är starkt och oberoende är en förutsättning för att utbildningen ska hålla hög kvalitet. Att studenternas röst blir hörd och värderad leder till en bättre utbildning, så enkelt är det. Studentkårernas viktiga arbete, att bevaka och driva studenternas intressen och rättigheter i alla lägen, måste kunna fortsätta obehindrat. Det får aldrig vara beroende av det enskilda lärosätets förmåga och vilja att stötta. Så ser situationen ut i dag och en hel generation studenter kan bli försökskaniner i ett experiment — studentinflytandet riskerar att försvagas betydligt och det kan gå snabbt. Därför är det viktigt att regeringen inom en snar framtid beslutar om en översyn av förutsättningarna för studentinflytandet, bland annat så att goda exempel kan spridas. Det är studenterna värda...

Läs debattartikeln