English information

Användarinloggning

Information från valberedningen, presidiekandidater och presidiehearing

Information om valberedningen om presidiekandidater, presidiehearing och nominergsprocessen

Valberedningen vill informera om att vi fått reda på att några nomineringar inte kommit fram till vår mail som de ska. Om er kår har nominerat någon men inte fått nomineringen bekräftad av valberedningen så har den inte behandlats. Vänligen skicka er nominering igen men den första nomineringen i mailkonversationen så att vi kan se den så kommer vi bereda de nomineringarna också.

Hearingen för presidiekanidaterna kommer ske den 31:a mars och kommer spelas in och laddas upp så att medlemskårerna kan se dem.

Vill medlemskårerna ställa frågor till kandidaterna går det utmärkt via detta Google-formulär: https://goo.gl/forms/TAPTp2BRcpff0kk62

Kandidater till SFS presidium 19/20:
Simon Edström, nominerad av Dalarnas studentkår, Tekniska Högskolans studentkår och Chalmers studentkår.
Matilda Strömberg, nominerad av StuFF.
Daniel Lindblom, nominerad av Studentkåren vid Högskolan Väst.

Tyvärr har vi inte hunnit få in personliga brev eller CV från alla nominerade under den förlängda nomineringstiden för kandidaturen och dessa kommer därför delges vid senare tillfälle. 

Har ni några frågor? Tveka inte att kontakta valberedningen på ordf.valberedning@sfs.se.