English information

Användarinloggning

Inspel till jämlikhetskommissionen

I augusti tillsatte regeringen en kommission för ökad ekonomisk jämlikhet. I uppdraget ingår bland annat att föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i möjligheter till god utbildning. SFS har skrivit ett inspel till utredningen rörande hur utredningen bör tänka kring att främja lika möjligheter till högre utbildning av hög kvalitet.

SFS anser att:

  • Lärosätena behöver goda förutsättningar att arbeta med breddad rekrytering och breddat deltagande
  • Det ska finnas god tillgång till högre utbildning i hela landet
  • Oavsett vilka andra mål och ambitioner som finns så måste högskolepolitikens primära fokus vara att all utbildning ska hålla hög kvalitet

Läs hela inspelet här.

Bifogade filer

P3-1-1819 Inspel till Jämlikhetskommissi...
sfs_inspel_till_jamlikhetskommissionen_2019-01-17_.pdf