English information

Användarinloggning

Möte med bostadsbidragsutredning

SFS hade idag ett möte med Åsa Björkmarker som leder den utredning av bostadsbidraget som tillsattes 2018. Vi pratade om studentekonomi, boendekostnader och att det i många städer är svårt att hitta billigare alternativ för den som har hög hyra. Boendekostnaden är den största utgiften i studenters ofta ansträngda ekonomi. Ett välfungerande bostadsbidrag hade hjälpt många studenters ekonomi att gå ihop.

Inför mötet skrev vi ett inspel till utredningen. I inspelet beskriver vi vilka problem studenter upplever att bostadsbidraget har idag, baserat på en tidigare undersökning. Vi ger några förslag på hur bostadsbidraget kan utvecklas och göras mer tillgängligt. Vi har också uppmanat utredningen att undersöka ifall bostadsbidraget för studenter skulle kunna administreras av CSN istället för Försäkringskassan.

Vi är glada över att utredningen verkar ta studentperspektivet på allvar. Studenter utgör ungefär 10 % av de som tar bostadsbidraget, och då finns det ändå ett stort mörkertal av studenter som av olika anledningar inte söker bidraget trots att de har rätt till det. Först i oktober 2020 ska utredningen redovisa sitt uppdrag. Vi ser fram emot förslag som gör att fler studenter kan få ekonomin att gå ihop.