English information

Användarinloggning

Problem för studenter att tentera när de läser högskole- och yrkeshögskoleutbildning på distans.

 

Nitus(Närverket för lokala lärcentra) och SFS har skrivit ett brev som har skickats till ett stort antal kommunstyrelseordföranden. Syftet är att uppmärksamma dem på distansstuderandes problem med att hitta tentamensställen. ”Det var självklart att agera tillsammans med Nitus i denna fråga. Det är viktigt att uppmärksamma distansstudenternas situation, de hamnar lätt i skymundan” säger SFS ordförande Camilla Georgsson. 

 

Läs brevet i den bifogade filen