English information

Användarinloggning

Propositionsutkast till SFSFUM 2018 offentliggjorda

Styrelsen har beslutat om utkast till propositioner!

Utkasten på propositionerna är nu offentliga. Det finns möjlighet att ge inspel på propositionerna via formulär som har mailats ut till SFS medlemskårer. Kom ihåg att detta bara är utkast och att arbetet kommer fortsätta efter inspel har inkommit från medlemskårer. Läs mer i bifogade filer.

 

Har ni några frågor, kontakta Matilda Strömberg, matst583@student.liu.se

Bifogade filer

Utkast proposition 1 SFSFUM 2018
utkast_proposition_1_sfs_verksamhet.pdf
Utkast proposition 2 SFSFUM 2018
utkast_proposition_2_sfs_ekonomiska_ramar_2018-2019.pdf
Utkast proposition 3 SFSFUM 2018
utkast_proposition_3_ett_oppet_kunskapssamhalle_bortom_nati...
Utkast proposition 4 SFSFUM 2018
utkast_proposition_4_uttalande_studenters_boendekostnader_o...