English information

Användarinloggning

Rapport visar att resurssatsning i högskolan är nödvändig

PRESSMEDDELANDE Idag presenterar Sveriges förenade studentkårer, SFS, en rapport som visar att mycket mer resurser behövs och det är bristen på lärarkontakt som är det mest akuta problemet. Den låga nivån av lärarkontakt leder till att studenterna tränas mindre i de färdigheter som tydligt efterfrågas av arbetslivet såsom självständigt tänkande, helhetsperspektiv, problemlösning och kritisk granskning av fakta.

- Svensk utbildning behöver en rejäl ekonomisk skjuts för att kunna hänga med. Jag efterlyser en kvalitetsreform under kommande mandatperiod, säger Beatrice Högå, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Sveriges förenade studentkårer föreslår därför att nästkommande regering, oavsett kombination av partifärger, skjuter till medel för en rejäl kvalitetsreform av högskolan. 500 miljoner under det första året ska följas upp av ytterligare resurser under de kommande tre åren så att regeringen sammanlagt satsar 5 miljarder på den svenska grundutbildningen. Denna satsning skulle dock endast återställa den urholkning som har skett till 1994/1995 års nivå.

- Kvalitetskrisen måste stoppas, det är dags att våra folkvalda politiker tar sitt ansvar för vår framtida välfärd, säger Beatrice Högå, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

I rapporten redovisar vi hur resursbristen har uppstått, vilka konsekvenser det får för den enskilda studenten och hur det kommer att påverka Sveriges konkurrenskraft och målet med att bedriva en utbildning i världsklass. Vi har även tillfrågat rektorerna på de stora lärosätena om deras syn på den resursbrist som råder och de konsekvenser det har fört med sig.

Rapporten ”Bättre grundutbildning, bättre välfärd” finns bifogad.

Pressbilder finner du här: http://www.sfs.se/pressbilder

 

För mer information, kontakta: Beatrice Högå, ordförande SFS, 070-54 57 045 Henrik Karlsson, kommunikationsansvarig, 070-54 57 066

BilagaStorlek  Bättre grundutbildning - bättre välfärd, En rapport om resurser och kvalitet i den högre utbildningen (pdf)966.43 kBLadda ner