English information

Användarinloggning

Resurser till högre utbildning gynnar Sverige

Sverige befinner sig i en situation där lärosätena i landet saknar resurser för att kunna erbjuda en undervisning av högsta kvalitet. Orsaken att Sverige har hamnat här beror till stor del på ett svalt politiskt intresse gällande satsningar på högre utbildning och statliga hårda effektiviseringskrav på lärosätena. Sektorn är enig, stora satsningar behövs, och de behövs nu. Detta skriver Anders Flodström, Anna Götlind och Klas-Herman Lundgren på Newsmill. Läs hela artikeln