English information

Användarinloggning

Samarbetet med studentrörelsen viktigt för CSNs nya chef

Studiemedel som rättvisefråga och vikten av samarbete mellan myndigheten och studentrörelsen var några av ämnena när CSNs nya generaldirektör, Christina Gellerbrant Hagberg besökte Sveriges förenade studentkårers vårmöte i Stockholm.    

- Det viktigaste är att det finns ett samarbete. Med ett öppet samtalsklimat och respekt för att vi har olika roller så tror jag att vi kan få ett samarbete som gynnar båda parter.

Att CSNs uppdrag har flera sidor är Gellerbrant Hagberg noggrann med att markera. Ansvaret som största kunden i statens internbank är ett exempel. Men hon påpekar också att utbildning är en demokratifråga och gynnar samhället i stort.

- Enkelt uttryckt så tycker jag att det här är en rättvisefråga. Vilka ekonomiska förutsättningar man har ska inte påverka om man kan studera på högskolan eller ej.

Samtidigt betonar Gellerbrant Hagberg att hon inte är politiker utan statsanställd tjänsteman och att CSN är en myndighet som måste rätta sig efter det som politikerna beslutar.

 - Som myndighetschef så är det mitt ansvar att titta på förslag som kommer från regeringen och deras konsekvenser, men när det sen kommer ett beslut så rättar vi oss efter det.

Gellerbrant Hagberg kommer närmast från Skatteverket, där hon enligt egen utsaga jobbat med allt. Från kundkontakt till bekämpning av organiserad brottslighet. Hon har följt myndighetens utveckling från att upplevas som en svårtillgänglig myndighet med strikta telefontider till ett kundanpassat perspektiv med möjlighet att deklarera i mobilen. Att få även CSN att fungera bättre ur kundperspektivet är en av utmaningarna som Gellerbrant Hagberg ser i sitt nya uppdrag. Ett uppdrag hon tar sig an med glädje.

- Jag har valt och fått möjligheten att jobba med något jag tror på. För CSN innebär det att göra studier möjliga, det förpliktigar på många sätt.

Under hösten har CSN fått mycket kritik för en regeländring som drabbade framförallt heltidsstuderande teknologer och nu har regeringen lagt ett nytt förslag där man försöker komma till rätta med problemet. Gellerbrant Hagberg säger att hon inte vill kommentera eftersom beredningen av remissen pågår, men välkomnar initiativet.

- Det är bra att regeringen har för avsikt att förtydliga och klargöra i den här frågan. Som myndighet behöver man tydliga direktiv och riktlinjer.