English information

Användarinloggning

SFS Bostadsrapport 2011: Endast 4 av 30 studentstäder garanterar boende inom 30 dagar

Sveriges förenade studentkårer, SFS, presenterar i dag SFS Bostadsrapport 2011. Rapporten är en granskning av bostadssituationen för studenter i hela landet inför terminsstarten. Granskningen visar att situationen är svår i de flesta studentstäder, med några få undantag

bostadskartan 2011SFS granskning visar att endast 4 av 30 studentstäder kan garantera ett
studentboende inom 30 dagar. Akutboenden i form av en hyrd luftmadrass
eller en campingstuga är  på många håll den enda lösningen för att få
tak över huvudet.

- Den svåra bostadssituation för studenter ligger fortsatt på en ohållbar nivå. Regeringens reformer är tandlösa och  politkerna inväntar bättre tider, men studenterna är bostadslösa nu,  säger Camilla Gerogsson, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Rapporten visar att de städer som lyckats bäst har ett väl utvecklat samarbete
mellan kommun, bostadsbolag, högskola och studentkår.

-  Ett starkt lokalt samarbete där studenternas behov står i fokus är en
framgångsfaktor som fler kommuner och regioner måste ta till sig.
Studenter ska ses som en investering, inte som ett problem, säger
Camilla Georgsson, ordförande för Sveriges förenade studentkårer

Bifogade filer

SFS Bostadsrapport 2011
sfs_bostadsrapport_2011.pdf