English information

Användarinloggning

SFS kommenterar betygsprövningsutredningen

I dagarna överlämnades betänkandet "Riktiga betyg är bättre än höga betyg - Förslag till omprövning av betyg" till utbildningsministern Jan Björklund. Betänkandet har utrett möjligheten för vuxenstuderande och elever att få sina betyg omprövade. Trots att reformen har välkomnats både ifrån studerande- och lärarorganisationer så avvisades förslaget av Jan Björklund på presskonferensen tidigare i veckan.

SFS satt med i utredningens referensgrupp och anser att utredningens förslag i stora delar är välkommet. SFS anser att det finns tre huvudskäl till varför denna reform ska genomföras:

Inom nästan all annan myndighetsutövning kan beslut omprövas. Det finns inget rimligt skäl till varför betygen ska vara ett undantag för denna generella princip. Rättsäkerheten för de studerande kommer stärkas, vilket är viktigt innebär en mer rättvis och jämlik betygsättning på sikt. Kvalitetssäkringen av utbildningen kommer att förbättras då kvalitetsbrister i undervisningen lättare kan uppdagas.

Reformen har också en viktig inverkan på antagningen till högskolan. Eftersom vägarna till högskolan är färre och kantad av fler hinder än tidigare, så innebär detta att möjligheten att ompröva sina betyg är än viktigare. Detta då ett orättvist betyg kan leda den studerande in i en lång återvändsgränd.

För frågor vänligen kontakta SFS ordförande Beatrice Högå, 070-54 57 045 beatrice.hoga@sfs.se