English information

Användarinloggning

SFS kommenterar studieavgifter i ETC

SFS ordförande Camilla Georgsson kommenterar sammanställningen som Högskoleverket gjort över antagningen för sökande till internationella mastersprogram i tidningen ETC.

Sammanställningen som Högskoleverket gjort med siffror från Verket för högskoleservice (VHS) visar en dramatisk minskning av utomeuropeiska studenter på svenska lärosäten. Detta till följd av de studieavgifter som införts. Detta kommenterar SFS orförande Camilla Georgsson såhär; Vi varnade tidigt för de här konsekvenserna och vi
är även kritiska till hur regeringen har hanterat det stipendiesystem som tagits
fram. Vi måste bli bättre på att tillvarata de studenter som fortfarande kommer
hit och studerar, både avseende möjligheten till att söka uppehållstillstånd för
studier, möjligheten till arbetstillstånd efter studierna och vad gäller
avgiftskostnaderna i samband med ansökan till studier.

Här kan du läsa artikeln "Utländska studenter lämnar Sverige"