English information

Användarinloggning

SFS lämnar inspel till Styr- och resursutredningen

SFS skickade idag ett inspel till Styr- och resursutredningen (STRUT) med vidareutveckling av några tankar som dykt upp.

SFS skickade idag ett inspel till Styr- och resursutredningen (STRUT) med vidareutveckling av några tankar som dykt upp.

Läs hela inspelet!

Bifogade filer

PU4-1-1617_2017-11-17 Inspel till STRUT...
pu4-1-1617_2017-11-17_inspel_till_strut_gallande_buffertins...