English information

Användarinloggning

SFS medlemsmöte i Falun

 


SFS medlemsmöte i Falun

SFS medlemsmöte i Falun 31 okt - 1 nov 2016.

 

Temat för SFS medlemsmöte var “Studenterna och akademin - roller, framtid och förutsättningar i ett föränderligt kunskapssamhälle” och som alltid innehöll programmet både föreläsningar, workshoparbete och tid för mingel och erfarenhetsutbyte. Det var ett 50-tal personer från medlemskårer, valberedningen, styrelsen och SFS kansli som samlades i Studenternas hus Kåre, mitt i centrala Falun. En pampig byggnad med kristallkronor, oljemålningar och högt i tak.

Alla programpunkter hade interaktiva inslag med en mängd olika arbetssätt, för att verkligen väcka  diskussioner och låta alla komma till tals. Medlemsmötet fick exempelvis prata i små bikupor, debattera på scen, intervjua varandra och göra S.W.O.T.-analyser.

Syftet med SFS medlemsmöten är att medlemskårerna får en möjlighet att träffas, diskutera och resonera kring frågor som rör organisationen såväl som våra påverkansområden. Det är en möjlighet att som medlemskår ta del av såväl fortbildning och kompetensutveckling som det är en möjlighet att nätverka och föra med sig nya idéer, tankar och samarbeten hem.

Många diskussionsämnen väckte medlemskårernas engagemang i Falun. Politiskt så väckte frågor kring internationell påverkan, resurstilldelningssystemet och studenternas roll i UKÄ:s nya kvalitetssäkringssystem mycket engagemang och kårerna var väldigt aktiva med såväl frågor som funderingar. Organisatoriskt så väckte valberedningens pass om valet till presidium, samt presidiets pass gemensamt med valberedningen om arbetet med att öka intresset för olika förtroendeuppdrag ett stort engagemang då många är måna om säkrandet av organisationens framtid.

Många kårer funderar för tillfället mycket på hur de på bästa sätt ska kunna fylla sin roll i det nya kvalitetssäkringssystemet. Detta gör även vi och efter medlemsmötet så förs flera av dessa tankarna fram när vi tillsammans lägger kartan för det framtida arbetet. Det stora intresset för även komplexa frågor som exempelvis resurstilldelningssystemet för högre utbildning ger inte bara energi i ens kommande engagemang, utan visar även på en hungrig och utmanande studentrörelse.

Avslutningsvis vill vi säga STORT TACK till värdkåren Dalarnas studentkår och alla engagerade medelmskårer som bidrog till ett minnesvärt och givande möte. Nästa medlemsträff är i Stockholm och då fortsätter vi utvecklingen av den studentpolitiska debatten!

 

Kort sammanfattning av programmet

Förtroendeuppdrag: Hur kan vi garantera en framtid med stark och bred representation? Föreläsning och diskussion med ordförande Caroline Sundberg om att vara studentrepresentant

Studenternas roll i det nya kvalitetssäkringssystemet. Magnus Johansson, utredare på UKÄ (Universitetskanslerämbetet), var inbjuden som gäst och höll ett föredrag om studenternas roll i det nya systemet och tog bl.a. upp “studentinlagan”, ett pilotprojekt som erbjuder studentkårer att bifoga en egen bilaga till UKÄ:s utvärderingar av utbildningar.  

SFS framtid. Styrelseledamot Pooyan Masarrat höll i en workshop baserat på styrelsens arbete med frågor som rör SFS identitet och vision.

Resurstilldelningssystemet. Föreläsning och diskussion med vice ordförande Charlotta Tjärdahl om resurstilldelningssystemet med anledning av SFS kommande arbete med fokusfrågan resurser till högre utbildning.

Internationell utbildningspolitik och SFS påverkansarbete. Föreläsning med ordförande Caroline Sundberg om SFS arbete inom European Students’ Union (ESU), utbildningsfrågor på europeisk nivå och aktuella exempel på pågående debatter. Efterföljande workshop med fyra dagsaktuella frågor och debattlag som argumenterade för eller mot.

Valberedningen. Valberedningens representanter höll i en workshop där frågan om storleken på SFS presidium diskuterades. Tidigare har presidiet bestått av tre presidialer. Vilka fördelar och nackdelar finns med två respektive tre presidialer? Valberedningen uppmuntrade även medlemskårerna till att nominera många personer till uppdragen som kommer att utlysas inför SFS FUM 2017. De önskar en bred representation bland de sökande.

Bästa festen. Workshop om projektet Bästa festen, som SFS driver tillsammans med IQ och deltagande kårer och nationer.