English information

Användarinloggning

SFS satsar på en jämställd forskarutbildning

Sveriges förenade studentkårer, SFS, kommer under 2010 och 2011 att driva projektet ”En jämställd forskarutbildning”. Projektet är ett av 17 projekt som beviljats medel från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Syftet med projektet är att utbilda och inspirera doktoranders företrädare inom studentkårerna och de lokala fackavdelningarna att intensifiera jämställdhetsarbetet vid landets lärosäten. Målsättningen är att projektet ska leda till nya metoder för jämställdhetsarbete och en långsiktig strukturell förändringsprocess av de ramar som forskarutbildningen bedrivs inom. Projektet kommer att bedrivas i samarbete med Sveriges universitetslärarförbund (SULF).

Sveriges förenade studentkårer, SFS, kommer under 2010 och 2011 att driva projektet ”En jämställd forskarutbildning”. Projektet är ett av 17 projekt som beviljats medel från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Syftet med projektet är att utbilda och inspirera doktoranders företrädare inom studentkårerna och de lokala fackavdelningarna att intensifiera jämställdhetsarbetet vid landets lärosäten. Målsättningen är att projektet ska leda till nya metoder för jämställdhetsarbete och en långsiktig strukturell förändringsprocess av de ramar som forskarutbildningen bedrivs inom. Projektet kommer att bedrivas i samarbete med Sveriges universitetslärarförbund (SULF).

- Vi är mycket glada över att SFS beviljats projektet. Genom Detta och SFS redan pågående jämställdhetsprojekt kan vi skapa ett övergripande jämställdhetsarbete för den högre utbildningen. Det är ett arbete som verkligen behövs bedrivas på alla nivåer och där SFS och studentkårerna är redo att ta aktivt ansvar, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Projektet kommer att bedrivas genom ett antal lokala seminarier vid landets lärosäten. Seminarierna riktar sig både till doktorandernas företrädare och till forskarutbildnings- ansvariga vid lärosätena. Tre områden kommer särskilt behandlas – antagningsvillkoren till forskarutbildningen, karriärplanering och villkoren under en forskarutbildning.

– Vi hoppas att projektet ska leda till konkreta insatser vid lärosätena och till att goda exempel sprids. Projektet öppnar också för stora möjligheter till samverkan med det pågående projektet ”SFS on tour” och förhoppningen är också att projektet på ett allmänt plan leder till ett stärkt nationellt arbete med forskarutbildningsfrågor, säger Martin Dackling, ordförande för SFS doktorandkommitté.

Projektet startar i september 2010 och pågår i tretton månader.

För mer information kontakta: Martin Dackling, ordförande, på 070-52 18 132 Henrik S-Karlsson, kommunikationsansvarig, 070-54 57 066

DJ – Delegationen för jämställdhet i högskolan Kvinnor och män finns inom olika ämnesområden och på olika positioner i dagens högskola. Vad beror detta på? Varför söker sig så få män till högskolan? Och varför blir så få kvinnor professorer? DJ – Delegationen för jämställdhet i högskolan, ska försöka svara på dessa och många andra frågor. Och få till stånd förändring. Hemsida: www.jamstalldhetihogskolan.se

Sveriges förenade studentkårer, SFS Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av över 50 studentkårer som sammanlagt representerar 200 000 studenter vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida: www.sfs.se