English information

Användarinloggning

SFS söker ledamöter till SQC och Komit

Sök till SFS kvalitetskommitté och SFS internaitonella kommitté senast den 5 juli.

Just nu söker SFS ledamöter till SFS kvalitetskommitté, SQC, och SFS internationella kommitté, Komit, för verksamhetsåret 2019/2020 och framåt! Läs mer om uppdragen i respektive utlysning nedan. Senaste ansökningsdagen är den 5 juli kl 12:00. 

SFS Kvalitetskommitté 

SFS internationella kommitté 

För mer information om uppdragen se arbetsordningen för respektive kommitté nedan

Arbetsordning för SQC

Arbetsordning för Komit