English information

Användarinloggning

SFS söker nya medlemmar till SFS Studentpool!

Sök medlemsskap i SFS studentpool! Som medlem i studentpoolen ges du möjlighet att delta i Universitetskanslersämbetet:s (UKÄ) lärosätesgranskningar samt förtur till de övriga granskningstyperna.

Mer information om uppdraget rörande omfång, ansökan och tidsåtgång hittar du i den bifogade filen. Frågor skickas till sqc@sfs.se. Deadline för ansökan till uppdraget är kl 23:45 den 8 december 2019. Läs mer här.