English information

Användarinloggning

SFS söker politisk sekreterare och kommunikatör på heltid

Just nu söker SFS två tjänster till kansliet

Sveriges förenade studentkårer (SFS) söker en kommunikatör på heltid respektive en politisk sekreterare på heltid. 

SFS är en medlemsburen påverkansorganisation och en stark röst i det offentliga samtalet om högre utbildning och andra frågor som rör studenter. Vi jobbar dagligen med att ha möten med makthavare, synas i media och ha kontakt med våra medlemskårer. Vi arbetar för att alla högre utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla. Arbetsplatsen består av fyra anställda och två förtroendevalda presidialer.

För mer information se bifogade filer. Sista ansökningsdagen är den 14 juni. 

Annons kommunikatör

Annons politisk sekretarere