English information

Användarinloggning

SFSFUM 2012 till Lund!

I hård konkurrens med Linköping fick slutligen Lund förtroendet att arrangera SFS Fullmäktige 2012. Beslutet togs under helgen, då SFS styrelse behandlade ansökningarna. "Det var ett svårt beslut eftersom det var två mycket bra ansökningar och vi uppmuntrar Linköpingskåren StuFF att söka igen nästa år" säger SFS ordförande Camilla Georgsson. SFSFUM går av stapeln under första helgen i maj. "Vi ser fram emot att se hur kårerna kommer att sätta en lundensisk prägel på arrangemanget" säger Camilla.