English information

Användarinloggning

Sjuka studenter utsatta - kan inte reglerna

 
SR Blekinge rapporterar om studenters utsatta situation och låga kunskaper om sjukförsäkringssystemet. SFS har under en längre tid uppmärksammat både bristerna i systemet och den dåliga informationen till studenterna.
 

I juni släppte SFS en underlagrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ,PSFU, med förslag på lösningar. "Vi jobbar hårt med denna fråga och har kontinuerliga möten med PSFU och ansvariga politiker för att få till stånd en hållbar och långsiktig lösning för studenterna. Ingen student ska stå utan skydd" menar SFS vice ordförande Sabine Pettersson.
Lyssna på radioinslaget här.