English information

Användarinloggning

Sök jobbet som eventkoordinator med ansvar för planering av SFS 100-årsfirande!

Nu söker SFS en koordinator som dels ska stå för planeringen och genomförandet av högtidlighållandet av SFS 100 år 2021. I det uppdraget ingår att tillsätta och leda en ideell jubileumskommitté, inhämta synpunkter och inspiration i dialog med SFS medlemskårer, styrelse och SFS alumner och vid behov efterfråga hjälp från dessa.

Tjänsten är på 50% och kommer pågå från januari 2020 till 31 maj 2021. Som koordinator ansvarar du för tids- och aktivitetsplan, planering och genomförande av firandet av SFS 100 år. En grov tidsplan för arbetet har upprättas av SFS styrelse. Koordinatorn och jubileumskommittén ska efter genomfört högtidlighållande utvärdera processen och genomförandet och rapportera till styrelsen 2021/2022.

Uppdraget

Nu söker SFS en koordinator som dels ska stå för planeringen och genomförandet av högtidlighållandet av SFS 100 år 2021. I det uppdraget ingår att tillsätta och leda en ideell jubileumskommitté, inhämta synpunkter och inspiration i dialog med SFS medlemskårer, styrelse och SFS alumner och vid behov efterfråga hjälp från dessa. Som koordinator ansvarar du för tids- och aktivitetsplan, planering och genomförande av firandet av SFS 100 år. En grov tidsplan för arbetet har upprättas av SFS styrelse. Koordinatorn och jubileumskommittén ska efter genomfört högtidlighållande utvärdera processen och genomförandet och rapportera till styrelsen 2021/2022.

Utöver planering av firandet av SFS 100 år så utgörs en del av tjänsten av gemensamma arbetsuppgifter kopplade till organisationen, både av administrativ och organisationsutvecklande sort. Dessa arbetsuppgifter varierar men kan innebära planering och genomförande av event som SFS arrangerar eller stöd i presidiets och kansliets dagliga arbete

Fullständig information finns här