English information

Användarinloggning

Stort misstag att inte satsa på utbildningskvalitet

PRESSMEDDELANDE I regeringens förslag på vårbudget som idag överlämnades till riksdagen nämns ordet utbildning inte mindre än 149 gånger. Sveriges förenade studentkårer menar att intentionen är god men substansen saknas och anser att det är ett misstag att inte satsa på högre utbildning i dessa tider. Läs hela pressmeddelandet

 

- Regeringen måste se helheten och tänka långsiktigt. Budgeten som Anders Borg presenterar idag saknar de kvalitetssatsningar inom högre utbildning som behövs för att gynna Sverige som en kunskapsnation i världsklass. De behövs för att trygga vår framtida arbetsmarknad, tillväxt och  samhällsutveckling. Jag önskar att utbildning hade nämnts ännu en gång, då i form av en kvalitetsreform, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

 

SFS vill därför att kommande regering lägger upp en plan för nästa mandatperiod. Vårt förslag är en nödvändig utökning av resurserna i grundutbildningen, det vill säga minst 5 miljarder kronor totalt under kommande mandatperiod i en kvalitetsreform. Dessa medel ska användas till att öka den lärarledda tiden, minska antalet studenter i undervisningsgrupperna, ge lärarna rimlig tid för förberedelse av undervisningen, återkoppling till studenterna och forskning samt öka andelen disputerade lärare fram till 2014. En hög utbildningskvalitet behöver uppnås för att ge internationell konkurrenskraft och en bättre välfärd.

BilagaStorlek  BigMistake (jpg)174.8 kBLadda ner BigMistake - högupplöst (jpg)7.52 MBLadda ner