English information

Användarinloggning

"Studenterna blir inte rustade för det samhälle de ska leva i"

SFS ordförande Camilla Georgsson debatterade bland annat vikten av forskningsanknytning i utbildningen och högskolepedagogisk utbildning för lärare under Universitetslärarstämman 2011 som arrangerades av SULF. 

SFS ordförande Camilla Georgsson deltog i Univeristestslärarstämman 2011 i en paneldebatt med rubriken "Utbildning+forskning=sant! I panelen deltog även Mikael Damberg(S), Marita Hilliges,vice ordförand SUHF och rektor på Högskolan Dalarna samt Anna Götlind, förbundsorförande i SULF. Camilla sa bland annat att bristande forskningsanknytning får konsekvenser för både lärosätena, samhället och självfallet även för studenterna.

 

Läs om paneldebatten i tidningen Universitetsläraren här