English information

Användarinloggning

Nyhetsarkiv

25 mars 2019

Nominerade till presidie, styrelse och doktorandkommitté, samt personliga presentationer från presidiekandidater.

Läs mer »
20 mars 2019

Information om valberedningen om presidiekandidater, presidiehearing och nominergsprocessen

Läs mer »
13 februari 2019

SFS hade idag ett möte med Åsa Björkmarker som leder den utredning av bostadsbidraget som tillsattes 2018. Vi pratade om studentekonomi, boendekostnader och att det i många städer är svårt att hitta billigare alternativ för den som har hög hyra. Boendekostnaden är den största utgiften i studenters ofta ansträngda ekonomi. Ett välfungerande bostadsbidrag hade hjälpt många studenters ekonomi att gå ihop.

Läs mer »
1 februari 2019

Idag kom äntligen Styr- och resursutredningens (STRUT) slutbetänkande: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). Här följer kommentarer och initiala tankar från SFS ordförande Jacob Adamowicz, med utgångspunkt i vad SFS lyfte i inspel till ministern för högre utbildning inför direktiven . En längre analys av slutbetänkandet kommer nästa vecka.

Läs mer »
25 januari 2019

SFS söker nu mötespresidium, sekreterare, torgfunktionärer och inkluderingsfunktionärer till SFSFUM i Östersund den 3-5 maj.

Läs mer »
22 januari 2019

I augusti tillsatte regeringen en kommission för ökad ekonomisk jämlikhet. I uppdraget ingår bland annat att föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i möjligheter till god utbildning. SFS har skrivit ett inspel till utredningen rörande hur utredningen bör tänka kring att främja lika möjligheter till högre utbildning av hög kvalitet.

Läs mer »
15 januari 2019

Det går nu att läsa de första handlingarna till SFSFUM 2019 samt nominera till förtroendeuppdrag inom SFS!


Följ länken till årets SFSFUM-sida

Läs mer »
15 november 2018

Övergångsregeringen presenterade idag sin budgetproposition för 2019. SFS reflekterar över vad budgeten innebär för studenterna.

Läs mer »
10 oktober 2018

Nu är SFS kansli på plats i våra nya lokaler på KTH. 

Läs mer »

Sidor

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SFS nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på vad som sker inom Sveriges studentvärld.