English information

Användarinloggning

Nyhetsarkiv

15 maj 2019

Nu har SFS publicerat rapporten om arbetsmiljöarbetet inom högre utbildning! Rapporten hittar du här!

Läs mer »
9 maj 2019

Den 3 maj valde Sveriges Förenade studentkårers fullmäktige sitt nya presidium. Matilda Strömberg som innan suttit som kårordförande på Consensus, den medicinska fakultetens kår i Linköping blev ordförande och Simon Edström tidigare Chef för utbildningsinflytande på Tekniska Högskolans Studentkår i Stockholm blev vice ordförande. Vi satte oss ner med de kommande presidialerna strax efter valet och ställde några frågor.

Läs mer »
12 april 2019

 Pressmeddelande 2019-04-12

Läs mer »
25 mars 2019

Nominerade till presidie, styrelse och doktorandkommitté, samt personliga presentationer från presidiekandidater.

Läs mer »
20 mars 2019

Information om valberedningen om presidiekandidater, presidiehearing och nominergsprocessen

Läs mer »
13 februari 2019

SFS hade idag ett möte med Åsa Björkmarker som leder den utredning av bostadsbidraget som tillsattes 2018. Vi pratade om studentekonomi, boendekostnader och att det i många städer är svårt att hitta billigare alternativ för den som har hög hyra. Boendekostnaden är den största utgiften i studenters ofta ansträngda ekonomi. Ett välfungerande bostadsbidrag hade hjälpt många studenters ekonomi att gå ihop.

Läs mer »
1 februari 2019

Idag kom äntligen Styr- och resursutredningens (STRUT) slutbetänkande: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). Här följer kommentarer och initiala tankar från SFS ordförande Jacob Adamowicz, med utgångspunkt i vad SFS lyfte i inspel till ministern för högre utbildning inför direktiven . En längre analys av slutbetänkandet kommer nästa vecka.

Läs mer »

Sidor

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SFS nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på vad som sker inom Sveriges studentvärld.