English information

Användarinloggning

Nyhetsarkiv

3 februari 2020

Sveriges förenade studentkårer har på uppdrag av sina medlemskårer tagit fram en rapport som kartlägger vilka regler som gäller när studentkårer ansöker om kårstatus. Rapporten ämnar tydliggöra de regler som finns och ger rekommendationer på vad lärosätena och regeringen behöver göra för att förbättra situationen.

Läs mer »
31 januari 2020

Uppdatering: Deadline för att söka torgfunktionär är nu 6 mars!

Läs mer »
7 januari 2020

Just nu tar valberedningen emot nomineringar till förtroendeuppdragen som kommer beslutas på SFSFUM 2020. Sista datum för att anmäla är den 12 februari 23:59.

Läs mer »
1 november 2019

Deadline 30 november! Sveriges förenade studentkårer, SFS, har sedan 1999 delat ut utmärkelsen Årets Studentstad. Utmärkelsen ges till en stad som på ett aktivt sätt arbetar för att främja studenters situation och leverne. En del av syftet är att lyfta goda exempel på vad staden gör för att förbättra för studenters situation, och på så sätt inspirera andra städer till att bli landets bästa studentstad.

Läs mer »
31 oktober 2019

SFS har lämnat in sina synpunkter inför regeringens forskningsproposition som kommer nästa år.

Läs mer »
21 oktober 2019

2019-11-14: Tjänsten är nu tillsatt, tack till de som ansökt! 

SFS söker nu en arvoderad utredare som kommer jobba fram till 31 mars 2020 med en utredning rörande möjligt samarbete mellan SFS och Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH).

Läs mer »
15 oktober 2019

Du kan vara med och påverka. Bli studentrepresentant! SFS nominerar och utser ett stort antal studentrepresentanter varje år till nationella organ och grupper inom myndigheter som UHR, UKÄ och CSN och andra organisationer. Genom att vara med och bidra med studenters perspektiv är studentrepresentanterna en viktig del av SFS påverkansarbete. 


Läs mer »
23 augusti 2019

SFS Bostadsrapport 2019 visar att bostadskrisen bland studenter håller i sig. Trots ett antal större byggsatsningar runt om i landet är det fortsatt svårt för studenter att hitta bra boenden. I tolv studentstäder riskerar studenter till och med att stå utan boende i över ett halvår. 


Läs mer »
15 maj 2019

Nu har SFS publicerat rapporten om arbetsmiljöarbetet inom högre utbildning! Rapporten hittar du här!

Läs mer »
9 maj 2019

Den 3 maj valde Sveriges Förenade studentkårers fullmäktige sitt nya presidium. Matilda Strömberg som innan suttit som kårordförande på Consensus, den medicinska fakultetens kår i Linköping blev ordförande och Simon Edström tidigare Chef för utbildningsinflytande på Tekniska Högskolans Studentkår i Stockholm blev vice ordförande. Vi satte oss ner med de kommande presidialerna strax efter valet och ställde några frågor.

Läs mer »

Sidor

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SFS nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på vad som sker inom Sveriges studentvärld.