English information

Användarinloggning

Nyhetsarkiv

8 augusti 2011

Tidningen Universitetsläraren intervjuar SFS ordförande Camilla Georgsson. I intervjun med Camilla Georgsson diskuteras många olika frågor bland annat socialförsäkringen och utomeuropeiska studenter.

Läs mer »
26 maj 2011

Tina Zenou, ekonomiredaktör DN.se,  svarar på SFS öppna brev den 2011-05-10 angående artikeln "Så dyrt blir livet som student". Läs brevet

Läs mer »
20 maj 2011

Camilla Georgsson och Sabine Pettersson kommer att
representera Sveriges förenade studentkårer, SFS, under nästa
verksamhetsår.

Läs mer »
19 maj 2011

Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea, svarar på SFS öppna brev den 2011-05-10 angående artikeln "Så dyrt blir livet som student". Läs brevet

Läs mer »
11 maj 2011

Högskoleverket råder regeringen att se över hela antagningssystemet, då meritpoängen inte visar sig utgöra någon förbättring då de istället snedvrider urvalet till högskolan.

Meritpoäng infördes i höstas och syftade till att premiera valet av vissa kurser samt göra det mindre lönsamt att komplettera gymnasiebetyg i efterhand.

- Vi håller med högskoleverket i deras kritik och har redan innan införandet av meritpoäng varnat för dess konsekvenser, säger SFS ordförande Beatrice Högå.

Se Högskoleverkets pressmeddelande

Läs mer »
10 maj 2011

SFS har läst artikeln i DN 9/5 om Så dyrt blir livet som student. DN:s artikel visar på okunskap om studenternas situation. Artikeln redovisar Nordeas sammanställning av en students månadskostnader utifrån tre kategorier studenter. Den sorglöse, den praktiske och den ekonomiske studenten. SFS anser att denna grova kategorisering av studenter varken kan vägleda en student i sina ekonomiska val eller presenterar en verklig bild av att vara student. Vi undrar snarast om det är tänkt att detta ska tas på allvar?

Läs mer »
3 maj 2011

SFS har granskat oppositionens propositioner till vårbudgeten ur ett studentperspektiv. Har sammanfattar vi de huvudpunkterna som berör studenter.

Läs mer »
18 april 2011

SFS ingår i nätverket Include och vill uppmuntra studentkårerna att delta på Include konferensen i Malmö 11-12 maj.

Läs mer »
14 april 2011

PRESSMEDDELANDE Idag presenterar regeringen propositionen Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet Prop. 2010/11:113 som föreslår en ökad flexibilitet i studiemedelssystemet. Sveriges förenade studentkårer, SFS, menar att propositionen inte skapar flexibilitet utan endast ett undantag för vissa studenter och vi ser redan nu att många studenter kommer att hamna i kläm.

Läs mer »
6 april 2011

Studiemedel som rättvisefråga och vikten av samarbete mellan myndigheten och studentrörelsen var några av ämnena när CSNs nya generaldirektör, Christina Gellerbrant Hagberg besökte Sveriges förenade studentkårers vårmöte i Stockholm.    

Läs mer »

Sidor

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SFS nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på vad som sker inom Sveriges studentvärld.