English information

Användarinloggning

Nyhetsarkiv

13 juli 2010

SVT Rekordmånga har antagits till ett program eller kurs på högskolan i höst. Samtidigt kritiseras regeringens nya regler om meritpoäng, som missgynnar äldre sökande. Beatrice Högå, är kritisk till meritpoängen. -De riskerar att göra det svårare för vissa grupper att gå vidare till högskolan efter gymnasiet. Meritpoängen underlättar dem som kommer från en akademisk miljö, medan de som har en studieovan bakgrund kan bli missgynnade, säger hon. Läs hela artikeln

Läs mer »
8 juli 2010

PRESSMEDDELANDE Idag presenterar Sveriges förenade studentkårer, SFS, en rapport som visar att mycket mer resurser behövs och det är bristen på lärarkontakt som är det mest akuta problemet. Den låga nivån av lärarkontakt leder till att studenterna tränas mindre i de färdigheter som tydligt efterfrågas av arbetslivet såsom självständigt tänkande, helhetsperspektiv, problemlösning och kritisk granskning av fakta.

Läs mer »
1 juli 2010

PRESSMEDDELANDE Sveriges förenade studentkårer välkomnar Lars Haikola till uppdraget som ny universitetskansler på Högskoleverket. Efter de konflikter som varit på högskoleverket och departementet så hoppas vi nu att regeringen tillåter den nya kanslern att utveckla och driva den svenska högskolan framåt utan att styra på det sätt de hittills gjort. Läs hela pressmeddelandet

Läs mer »
30 juni 2010

I valrörelsen är det inte många röster som skiljer blocken åt. I det här läget är varje röst ovärderlig. Ett område saknar dock tydliga vallöften från blocken. Studenternas och högskolans område. Högskoleområdet är viktigt i statsbudgeten och ytterst viktigt för långsiktiga välfärdssatsningar samt för de enskilda studenterna. Likväl är det ett område som faller mellan stolarna i valdebatten. Det är underligt. Vi har närmare 300 000 studenter i Sverige men även hundratusentals blivande studenter och hundratusentals nära anhöriga till studenter. Området berör många och utbildning är en prioriterad valfråga hos befolkningen. Läs hela debattartikeln här

Läs mer »
30 juni 2010

Den 1:a juli upphör kravet på studenter att vara medlem i en studentkår för att få studera på universitet eller högskola. Att obligatoriet försvinner innebär en stor omställning för landets studentkårer, särskilt de mindre. Personal sägs upp och verksamheten krymper. Läs hela artikeln här

Läs mer »
30 juni 2010

Stödet till studenterna har blivit svagare

Läs mer »
14 juni 2010

DNs ledare efter konfliken om Flodström och kvalitetsutvärderingssystemet: "Regeringen har sagt nej till verklig autonomi för högskolan men vill i stället vingklippa Högskoleverket. Det är en dålig kompromiss som öppnar för mer politikerstyrning." Läs mer här

Läs mer »
10 juni 2010

DAGENS NYHETER För att bli ett föregångsland och kunna konkurrera med kunskap är skattereformer en sekundär fråga. För att vi i framtiden ska ha högutbildade som genomgått utbildningar av yppersta internationella klass är en kvalitetsreform av den högre utbildningen en akut nödvändighet, skriver Sveriges förenade studentkårer i en replik till utbildningsminister Jan Björklunds och Saco-ordföranden Anna Ekströms artikel på DN Debatt den 5/6. Läs hela artikeln

Läs mer »
8 juni 2010

PRESSMEDDELANDE Sveriges förenade studentkårer, SFS, har mottagit nyheten att universitetskansler Anders Flodström avgår och är djupt bekymrade över detta. Flodström har gjort mycket för högskolan och svensk utbildning i stort, men problem gällande politisk styrning i relation till expertmyndighet gör att Flodström idag väljer att avgå. SFS har varit mycket involverade i högskoleverkets arbete för en ökad kvalitet och har haft en god insyn i processen och den efterföljande konflikten.

Läs mer »
7 juni 2010

ESU demands that the proposed benchmark on raising the level of tertiary education to 40% is adopted in the EU 2020 strategy. On June 17, European heads of state meet to adopt a new European strategy for growth and jobs. The statement below was adopted by ESU's members at ESU's 58th Board Meeting in Madrid, May 6-8.

Läs mer »

Sidor

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SFS nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på vad som sker inom Sveriges studentvärld.