English information

Användarinloggning

Nyhetsarkiv

1 april 2011

EU-kommissionen har avslagit svenska regeringens ansökan om en momsgräns för ideella föreningar. "Vi kommer att bestrida detta. Vi tänker driva detta ända in i kaklet", sa finansminister
Anders Borg på en pressträff.
Det kommer enligt Borg kunna ta flera år innan frågan är avgjord och fram till dess kommer de nuvarande reglerna om momsfrihet för ideella föreningar att gälla.

Läs mer »
17 mars 2011

Idag kom en promemoria ifrån utbildningsdepartementet som föreslår en ökad flexibilitet i studiemedelssystemet. Den berör det regelverk som under året skapat problematik främst för studenter på tekniska utbildningar, men även andra utbildningsområden.

Läs mer »
7 februari 2011

PRESSMEDDELANDE Studiemedlet räcker allt längre men studenterna riskerar att skuldsätta sig allt mer. Regeringens uppräkning av studiemedlet och ett ökat lån från 1 juli, gör att studenterna får det allt bättre, visar Sveriges förenande studentkårers, SFS, årliga studentbudget för 2011.

Läs mer »
21 januari 2011

UPSALA NYA TIDNING Rektorerna måste våga anställa. Enligt verksamhetsföreträdare på lärosätena används de externa forskningsbidragen framför allt till tillfälliga forskningstjänster vilket vi menar är en orsak till den stora ineffektiviteten. Det skriver SFS ordförande Beatrice Högå och ordföranden i SFS oktorandkommitté, Odd Runevall. Läs hela artikeln här

Läs mer »
13 januari 2011

I dagarna överlämnades betänkandet "Riktiga betyg är bättre än höga betyg - Förslag till omprövning av betyg" till utbildningsministern Jan Björklund. Betänkandet har utrett möjligheten för vuxenstuderande och elever att få sina betyg omprövade. Trots att reformen har välkomnats både ifrån studerande- och lärarorganisationer så avvisades förslaget av Jan Björklund på presskonferensen tidigare i veckan.

Läs mer »
3 januari 2011

PRESSMEDDELANDE En ny undersökning som Högskoleverket presenterar idag visar att endast en tredjedel av Sveriges heltidsstudenter faktiskt studerar 40 timmar i veckan. En stor orsak till detta är bristen på lärarledd tid. Detta är väldigt problematiskt och ett kvalitetsproblem menar Sveriges förenade studentkårers, SFS, ordförande Beatrice Högå.

Läs mer »
11 oktober 2010

I dag släpps Take Charge. En skrift med handgripliga tips och varningar på engelska, riktade till dig som söker bostad. Vart kan du vända dig för att söka bostad? Hur skriver du ett bra ansökningsbrev? Betalar du rätt hyra för din lägenhet? Några av frågorna som besvaras i Take Charge.

Läs mer »
16 juli 2010

DN Personer över 26 år med toppbetyg stängs ute från populära högskoleutbildningar. I höst har tusentals sökande i praktiken ingen chans att komma in. Med nya beräkningar blir gymnasiebetygen för gamla. Läs hela artikeln

Läs mer »
13 juli 2010

SVT Rekordmånga har antagits till ett program eller kurs på högskolan i höst. Samtidigt kritiseras regeringens nya regler om meritpoäng, som missgynnar äldre sökande. Beatrice Högå, är kritisk till meritpoängen. -De riskerar att göra det svårare för vissa grupper att gå vidare till högskolan efter gymnasiet. Meritpoängen underlättar dem som kommer från en akademisk miljö, medan de som har en studieovan bakgrund kan bli missgynnade, säger hon. Läs hela artikeln

Läs mer »
8 juli 2010

PRESSMEDDELANDE Idag presenterar Sveriges förenade studentkårer, SFS, en rapport som visar att mycket mer resurser behövs och det är bristen på lärarkontakt som är det mest akuta problemet. Den låga nivån av lärarkontakt leder till att studenterna tränas mindre i de färdigheter som tydligt efterfrågas av arbetslivet såsom självständigt tänkande, helhetsperspektiv, problemlösning och kritisk granskning av fakta.

Läs mer »

Sidor

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SFS nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på vad som sker inom Sveriges studentvärld.