English information

Användarinloggning

Nyhetsarkiv

2 juni 2010

Sveriges förenade studentkårer, SFS, kommer under 2010 och 2011 att driva projektet ”En jämställd forskarutbildning”. Projektet är ett av 17 projekt som beviljats medel från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Syftet med projektet är att utbilda och inspirera doktoranders företrädare inom studentkårerna och de lokala fackavdelningarna att intensifiera jämställdhetsarbetet vid landets lärosäten. Målsättningen är att projektet ska leda till nya metoder för jämställdhetsarbete och en långsiktig strukturell förändringsprocess av de ramar som forskarutbildningen bedrivs inom. Projektet kommer att bedrivas i samarbete med Sveriges universitetslärarförbund (SULF).

Läs mer »
27 maj 2010

SVENSKA DAGBLADET Lagändringen innebär bland annat att CSN har rätt att säga upp ett studielån med omedelbar återbetalning om studenten inte betalt årsbelopp eller avgifter. Men studerande som är hemma med sjukt barn eller annan närstående ska ha ökad möjlighet att få studielånet avskrivet. – Det sociala trygghetssystemet för studenter är undermåligt redan som det är. Studenterna har ingen buffert. Att på godtyckliga grunder få sin finansiering borttagen kan förstöra ett liv, säger Robin Moberg, vice ordförande för SFS. Läs mer på svd.se

Läs mer »
24 maj 2010

Studenter hör till de tre mest fattiga grupperna i landet. Var tredje student lever i fattigdom och enligt en rapport från Socialstyrelsen som TV4Nyheterna har tagit del av visar att siffran ökat kraftigt. Se mer på TV4 här

Läs mer »
21 maj 2010

PRESSMEDDELANDE Idag lanserar Sveriges förenade studentkårer, SFS, battregrundutbildning.nu. Denna webbplattform är en del av SFS valkampanj och syftar till att synliggöra bristen av resurser till högre utbildning i Sverige och de nödvändiga satsningar som måste göras. Den öppnar också upp kommunikationsvägarna mellan studenterna och riksdagspolitikerna inför valet.

Läs mer »
10 maj 2010

Under helgens årsmöte SFSFUM 2010 i Uppsala valdes Beatrice Högå och Elisabeth Gehrke att representera Sveriges förenade studentkårer, SFS, nästa verksamhetsår.

Läs mer »
3 maj 2010

PRESSMEDDELANDE Idag presenterade de rödgröna sin skuggbudget. SFS ser med glädje att högre utbildning är ett prioriterat område i budgeten, men vi ser också att vissa satsningar ligger på för låg nivå och att några oväntat utelämnats. För att höja kvaliteten i högskoleutbildningarna föreslås 200 miljoner kronor i höjt anslag 2011 och 400 miljoner kronor 2012, för fler lärarledda timmar i högskolan. SFS ser detta område som det mest prioriterade inom högskolesektorn, men har föreslagit att minst 500 miljoner behövs det första året, följt av en successiv ökning till 2 miljarder i satsning 2014.

Läs mer »
28 april 2010

Idag släpper Filosofiska Fakulteternas Studentkår rapporten Tid för kvalitet, som är en undersökning av den lärarledda tiden på utbildningar vid Göteborgs universitet som studentkårens medlemmar läser. Resultatet är nedslående och visar att den lärarledda tiden har minskat under de senaste tre åren. En femtedel av utbildningarna har under fem timmar lärarledd undervisning i veckan och hela 85% har mindre än tio timmar i veckan. Samtidigt träffas representanter från Sveriges förenade studentkårer och Filosofiska Fakulteternas studentkår i Göteborg för att diskutera problemen med för lite kontakt med lärare, bristen på disputerade lärare och vad som behöver göras för att Sverige i framtiden ska vara en kunskapsnation i världsklass. Ladda hem rapporten (pdf)

Läs mer »
27 april 2010

Den 22 april skedde en sluten hearing i Riksdagens utbildningsutskott av minister Tobias Krantz gällande det kritiserade förslag som lagts på ett nytt system för att mäta utbildningskvalitet inom den högre utbildningen och fördela vissa resurser via det.

Läs mer »
21 april 2010

Idag förväntas riksdagen klubba igenom beslutet om avgifter för studenter från 3:e land. På samma gång pågår demonstrationer i Finland för att förhindra implementeringen av studieavgifter. I såväl Norden som i Baltikum är debatten om studieavgifter het och samarbetsorganet NOM (Nordiskt ordförandemöte) har skrivit ett statement mot studieavgifter.

Läs mer »
15 april 2010

PRESSMEDDELANDE I regeringens förslag på vårbudget som idag överlämnades till riksdagen nämns ordet utbildning inte mindre än 149 gånger. Sveriges förenade studentkårer menar att intentionen är god men substansen saknas och anser att det är ett misstag att inte satsa på högre utbildning i dessa tider. Läs hela pressmeddelandet

Läs mer »

Sidor

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SFS nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på vad som sker inom Sveriges studentvärld.