English information

Användarinloggning

Nyhetsarkiv

21 april 2010

Idag förväntas riksdagen klubba igenom beslutet om avgifter för studenter från 3:e land. På samma gång pågår demonstrationer i Finland för att förhindra implementeringen av studieavgifter. I såväl Norden som i Baltikum är debatten om studieavgifter het och samarbetsorganet NOM (Nordiskt ordförandemöte) har skrivit ett statement mot studieavgifter.

Läs mer »
15 april 2010

PRESSMEDDELANDE I regeringens förslag på vårbudget som idag överlämnades till riksdagen nämns ordet utbildning inte mindre än 149 gånger. Sveriges förenade studentkårer menar att intentionen är god men substansen saknas och anser att det är ett misstag att inte satsa på högre utbildning i dessa tider. Läs hela pressmeddelandet

Läs mer »
9 april 2010

Det hävdas ibland att det inte är några stora skillnader mellan Högskoleverkets och regeringens förslag på nytt kvalitetsutvärderingssystem för högskoleutbildningar. Men de båda förslagen skiljer sig väsentligt åt, menar Anders Flodström. Läs Högskoleverkets dokument om förslagen här

Läs mer »
8 april 2010

Pressmeddelande: Sveriges förenade studentkårer (SFS) arrangerar med stöd av Filosofiska Fakulteternas Studentkår och Göteborgs Universitet en internationell studentkonferens i Göteborg den 9 – 10 april. Konferensen sker inom det nordisk-baltiska samarbetet Nordiskt ordförandemöte. Temat är studieavgifter och finansiering av högre utbildning.  Läs mer här

Läs mer »
6 april 2010

UNT Samma dag som regeringen ställer högre krav på lärar­anställningar i skolan läggs ett förslag som helt tar bort kraven på kvalitet både hos de universitetslärare som anställs och i anställningsprocessen. Varför? undrar SULF:s förbundsordförande Anna Götlind och SFS ordförande Klas-Herman Lundgren i Upsala Nya Tidning. Läs hela artikeln på unt.se  

Läs mer »
2 april 2010

Idag den 2 april är det Studenternas dag i Sverige. Låt oss därför idag minnas att vi har en stark studentrörelse som bidragit till samhällsutveckling och demokratisering under de senaste hundra åren. Under tidens lopp har studentrörelsen lyckats med bland annat införandet och förändringar av studiemedlet, att högskolorna har mångfaldsplaner, att pedagogisk kompetens ska ha betydelse vid tjänstetillsättning på högskolan, införandet av de lagar som säkerställer studenternas inflytande, byggandet av studentbostäder, bättre villkor för studenter med barn och grundandet av många företag. Den kritiska studentrösten, som är en viktig del av de akademiska idealen har genom åren granskat våra högskoleutbildningar och stegvis förbättrat dess kvalitet.

Läs mer »
26 mars 2010

SFS på Newsmill: "Nu kan debatten börja", så avslutar företrädare för Göteborgs och Lunds universitet tillsammans med studentrepresentanter en kritisk artikel i Sydsvenskan den 25/3. Debatten gäller det hårt kritiserade förslaget för att mäta utbildningars kvalitet som nyligen lanserats. Ansvarig minister Tobias Krantz har ifrågasatts både i frågan om hur framtagandet av förslaget har skötts men också för dess innehåll. Sveriges förenade studentkårer vill nu förtydliga kritiken mot vad vi anser vara ett oförankrat och bristfälligt kvalitetsutvärderingssystem. Läs artikeln här  

Läs mer »
22 mars 2010

Idag släppte regeringen propositionen ”Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen” om ett nytt kvalitetssäkringssystem för den högre utbildningen. SFS ställer sig inte bakom förslaget och är mycket frågande till hur processen har skötts av departementet. Detta har SFS och andra aktörer ett flertal gånger i skrivelser meddelat ansvarig minister Tobias Krantz och utbildningsdepartementet. Läs breven här Det är nu tydligt att de synpunkter och den skarpa kritik som har riktats mot departementets förslag inte har resulterat i några väsentliga förändringar. Det är beklagligt då departementets förslag inte kommer att gynna kvaliteten i högskolan. SFS fem huvudargument mot förslaget är följande

Läs mer »
20 mars 2010

Nytt besked från den rödgröna oppositionen: Alla unga som bor i studentkorridor ska få sänkt hyra. Ett rum i en studentkorridor beskattas i dag på samma sätt som en hyreslägenhet. En stor lägenhet har alltså samma avgift som ett litet studentrum – närmare 1.300 kronor om året. Vi ställer oss nu bakom Boverkets förslag att beskatta varje studentkorridor som en hel bostad. Det innebär att studenter kan få uppemot 1.000 kronor i sänkt hyra per år, skriver de rödgröna. Läs debattartikeln

Läs mer »
19 mars 2010

Den 17 mars presenterade regeringen propositionen Rättvist och effektivt – förändringar i studiestödssystemet, vilken bygger på den studiesociala kommitténs betänkande Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt. I direktivet till utredningen uttrycks följande: Åtgärderna ska syfta till att den studerande har möjligheter att försörja sig och leva ett tryggt liv under sin studietid. Men av dessa vackra ord återstår inte mycket i den proposition som nu har lagts. Förslag i propositionen är att skärpa prövningen av studieresultat, att CSN ska kunna säga upp studielån som utlandsboende inte betalar till omedelbar betalning och en möjlighet för CSN att minska eller hålla inne utbetalning av studiestöd till personer där det finns sannolika skäl att tro att rätten till studiestöd har upphört eller om studiestödet ska lämnas med ett lägre belopp. Följaktligen saknas många av förslagen från den studiesociala kommittén.

Läs mer »

Sidor

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SFS nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på vad som sker inom Sveriges studentvärld.