English information

Användarinloggning

Nyhetsarkiv

19 mars 2010

Den 17 mars presenterade regeringen propositionen Rättvist och effektivt – förändringar i studiestödssystemet, vilken bygger på den studiesociala kommitténs betänkande Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt. I direktivet till utredningen uttrycks följande: Åtgärderna ska syfta till att den studerande har möjligheter att försörja sig och leva ett tryggt liv under sin studietid. Men av dessa vackra ord återstår inte mycket i den proposition som nu har lagts. Förslag i propositionen är att skärpa prövningen av studieresultat, att CSN ska kunna säga upp studielån som utlandsboende inte betalar till omedelbar betalning och en möjlighet för CSN att minska eller hålla inne utbetalning av studiestöd till personer där det finns sannolika skäl att tro att rätten till studiestöd har upphört eller om studiestödet ska lämnas med ett lägre belopp. Följaktligen saknas många av förslagen från den studiesociala kommittén.

Läs mer »
17 mars 2010

Den 11-12 mars deltog SFS ordförande i den svenska delegationen vid Ministermötet i Budapest-Wien tillsammans med bland annat Tobias Krantz och SUHF:s ordförande Pam Fredman. Vid mötet antog de 47 länder som nu deltar i Bolognaprocessen en deklaration och lanserade the European Higher Education Area (EHEA).

Läs mer »
11 mars 2010

PRESSMEDDELANDE En öppen konflikt har seglat upp mellan Utbildningsdepartementet och Högskoleverket. Detta efter att departementet, med hänvisning till lärosätenas autonomi, förkastat det förslag till nytt kvalitetssäkringssystem för den högre utbildningen som Högskoleverket, i nära samarbete med sektorn, har utarbetat. I stället lade departementet fram ett eget förslag, bara 20 dagar innan propositionen i ämnet ska läggas. Sveriges förenade studentkårer, SFS, ifrågasätter starkt att det skulle vara mer frihetligt att låta staten genom departementet sätta ner foten och köra över hela sektorn. Läs hela pressmeddelandet

Läs mer »
8 mars 2010

Sverige befinner sig i en situation där lärosätena i landet saknar resurser för att kunna erbjuda en undervisning av högsta kvalitet. Orsaken att Sverige har hamnat här beror till stor del på ett svalt politiskt intresse gällande satsningar på högre utbildning och statliga hårda effektiviseringskrav på lärosätena. Sektorn är enig, stora satsningar behövs, och de behövs nu. Detta skriver Anders Flodström, Anna Götlind och Klas-Herman Lundgren på Newsmill. Läs hela artikeln

Läs mer »
5 mars 2010

Följande brev har skickats till riskdagens ledamöter i utbildnings- och finansutskottet efter att riksdagen debatterat studiemedlet och SFS studentbudget den 3 mars.

Läs mer »
2 mars 2010

AFTONBLADET Glöm sena kvällar på extrajobb. Enligt Sveriges Förenade Studentkårer ska studenter inte behöva jobba för att dryga ut sina inkomster. – Det ska inte vara ett krav, men en möjlighet, säger Robin Moberg, som är vice ordförande i organisationen. Läs hela artikeln

 

Läs mer »
1 mars 2010

PRESSMEDDELANDE Sveriges förenade studentkårer, presenterar idag SFS studentbudget för 2010. Denna visar med all tydlighet att år 2010 går studenter i Sverige back 625 kronor varje månad. Detta måste åtgärdas under nästa mandatperiod om vi långsiktigt ska kunna upprätthålla ett kunskapssamhälle i världsklass med högkvalitativa utbildningar. SFS studentbudget ges ut årligen med uppdaterade beräkningar. Budgeten för 2010 visar tydligt på de ekonomiska problem som studenter i Sverige har vilket går ut över deras studier och därmed de kunskaper de tar med sig. Läs hela pressmeddelandet

Läs mer »
26 februari 2010

AFTONBLADET Sveriges förenade studentkårer ser kvalitet ihögskolan ur flera olika perspektiv. Ett sådant är antagningen. Inför skolåret 2010-11 har regeringen beslutat att nya antagningsregler för högskolan ska träda i kraft. De nya reglerna ska användas för att hårdare konkurrenssätta de sökande i högskolan och komma bort ifrån 20,0-poängsinflationen. Sveriges förenade studentkårer är kritiska till regeringens tillvägagångssätt och ändringsförslag, det tycks bottna i en förlegad syn på vem som är student och diskriminerar äldre potentiella studenter som beslutar sig för att studera. Detta skriver Klas-Herman Lundgren och Robin Moberg i Aftonbladet. Läs hela artikeln

Läs mer »
23 februari 2010

Förra året rådde högtryck inom svenskt studiestöd. Ökningen av antalet studiemedelstagare på högskolenivå har aldrig tidigare varit så hög. Det visar CSN:s årsredovisning för 2009. Läs mer CSN:s pressmeddelande

Läs mer »
19 februari 2010

PRESSMEDDELANDE Idag presenterar regeringen och ansvarig minister, Tobias Krantz, en proposition med förslag på att ta ut avsevärda avgifter av studenter från länder utanför Europa. Sveriges förenade studentkårer tar avstånd från detta förslag och menar att det inte gynnar svensk utbildning utan snarare försämrar kvaliteten och inte kommer att leda till ökade resurser. Läs hela pressmeddelandet

Läs mer »

Sidor

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SFS nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på vad som sker inom Sveriges studentvärld.