English information

Användarinloggning

Nyhetsarkiv

25 april 2016

Linköping har utsetts till Årets studentstad 2016/2017 av Sveriges förenade studentkårer, SFS. I dag offentliggjordes vinnaren under en presskonferens på plats i Linköping.

Läs mer »
20 april 2016

SFS fullmäktige, SFSFUM, hålls i Uppsala den 13:e till 15:e maj 2016. SFSFUM strävar efter att vara ett jämlikt möte där alla deltagare upplever att de har samma förutsättningar att delta och påverka. För att bidra ett jämlikt och tillgängligt möte, där alla inkluderas, söker vi nu tre inkluderingsfunktionärer till årets SFSFUM.

Läs mer »
31 mars 2016

Lördagen den 2 april var det Studenternas dag och i år uppmärksammade SFS, tillsammans med studenter och studentkårer, pedagogik. 

Läs mer »
18 mars 2016

I veckan släppte Centrala studiestödsnämnden en undersökning om studerandes sociala och ekonomiska situation. Bland annat visar resultaten att få studerande upplever att studiemedlet täcker alla utgifter samtidigt som fler upplever hälsobesvär. SFS ordförande Caroline Sundberg kommenterar innehållet.

Läs mer »
2 mars 2016

I mars förra året presenterade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen sitt slutbetänkande. I dag, exakt ett år senare, har inga konkreta åtgärder om att förbättra sjukförsäkringen för studenter sett dagens ljus. 

Läs mer »
18 februari 2016

Studiemedlet ligger under 2016 på 9904 kronor per månad. Samtidigt uppgår de vardagliga utgifter som studenter har till 10106 kronor. Det betyder att studenter som lever på studiemedel går back 202 kronor varje månad, även om oförutsedda kostnader och till exempel vård och nöjen inte räknas med.

Läs mer »
18 januari 2016

Studenternas medverkan i och inflytande över universitets och högskolors utveckling och verksamhet är en viktig förutsättning för utbildning av hög kvalitet. Därför ger regeringen nu Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i uppdrag att analysera vad som behövs för ett starkt och oberoende studentinflytande.

Läs mer »
18 december 2015

Vi går på ledighet och har stängt 18 december - 11 januari.

Läs mer »
15 december 2015

Ulrica Lundström, ordförande för SFS doktorandkommitté, är en av ledamötena i den nationella expertgruppen för utredningen om unga forskares karriärvägar. SFS ställde några frågor till Ulrica om hennes uppdrag i expertgruppen.

Läs mer »
11 december 2015

I onsdags samlade Sveriges förenade studentkårer, SFS, experter ur högskolesektorn för ett samtal om nationellt ansvar för pedagogik. På mötet deltog bland annat universitetskansler Harriet Wallberg, tidigare universtetskansler och regeringens särskilda utredare Lars Haikola och Sigbritt Karlsson, rektor för högskolan i Skövde.

Läs mer »

Sidor

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SFS nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på vad som sker inom Sveriges studentvärld.