English information

Användarinloggning

Nyhetsarkiv

31 mars 2016

Lördagen den 2 april var det Studenternas dag och i år uppmärksammade SFS, tillsammans med studenter och studentkårer, pedagogik. 

Läs mer »
18 mars 2016

I veckan släppte Centrala studiestödsnämnden en undersökning om studerandes sociala och ekonomiska situation. Bland annat visar resultaten att få studerande upplever att studiemedlet täcker alla utgifter samtidigt som fler upplever hälsobesvär. SFS ordförande Caroline Sundberg kommenterar innehållet.

Läs mer »
2 mars 2016

I mars förra året presenterade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen sitt slutbetänkande. I dag, exakt ett år senare, har inga konkreta åtgärder om att förbättra sjukförsäkringen för studenter sett dagens ljus. 

Läs mer »
18 februari 2016

Studiemedlet ligger under 2016 på 9904 kronor per månad. Samtidigt uppgår de vardagliga utgifter som studenter har till 10106 kronor. Det betyder att studenter som lever på studiemedel går back 202 kronor varje månad, även om oförutsedda kostnader och till exempel vård och nöjen inte räknas med.

Läs mer »
18 januari 2016

Studenternas medverkan i och inflytande över universitets och högskolors utveckling och verksamhet är en viktig förutsättning för utbildning av hög kvalitet. Därför ger regeringen nu Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i uppdrag att analysera vad som behövs för ett starkt och oberoende studentinflytande.

Läs mer »
18 december 2015

Vi går på ledighet och har stängt 18 december - 11 januari.

Läs mer »
15 december 2015

Ulrica Lundström, ordförande för SFS doktorandkommitté, är en av ledamötena i den nationella expertgruppen för utredningen om unga forskares karriärvägar. SFS ställde några frågor till Ulrica om hennes uppdrag i expertgruppen.

Läs mer »
11 december 2015

I onsdags samlade Sveriges förenade studentkårer, SFS, experter ur högskolesektorn för ett samtal om nationellt ansvar för pedagogik. På mötet deltog bland annat universitetskansler Harriet Wallberg, tidigare universtetskansler och regeringens särskilda utredare Lars Haikola och Sigbritt Karlsson, rektor för högskolan i Skövde.

Läs mer »
7 december 2015

Nu öppnar nomineringen till förtroendeuppdrag som ska väljas av SFS fullmäktige 2016.

Läs mer »
7 december 2015

Nu trappar Sveriges förenade studentkårer (SFS) upp kampanjen Alla fattar utom jag genom att lansera en helt ny sajt om pedagogiken i högskolan. Alla fattar utom jag handlar om att fokusera på förutsättningarna för hur kvaliteten kan höjas på undervisningen i högskolan.

Läs mer »

Sidor

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SFS nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på vad som sker inom Sveriges studentvärld.