English information

Användarinloggning

Pedagogik, studentbostäder och sjukförsäkringen.
SFS arbetar med frågor som rör studenter och högre utbildning. Varje år under organisationens årsmöte, SFS fullmäktige, beslutar SFS medlemmar om vilka frågor som organisationen ska fokusera särskilt på under verksamhetsåret.

Förra året släppte SFS rapporten Agenda: Pedagogik som väckte stort intresse. Undersökningen i rapporten visar att det är med andra ord ytterst tveksamt om det lönar sig att vara en bra lärare på svenska lärosäten. Arbetet med att höja statusen för pedagogik i den högre utbildningen fortsätter även under nästa verksamhetsår, fastslog SFS fullmäktigemöte i slutet av april.

SFS har genom kampanjen #heltsjukt uppmärksammat beslutsfattare och en allmänhet på bristerna i sjukförsäkringen för studenter. Mer information om #heltsjukt hittar du på heltsjukt.se och kampanjens facebooksida

Läs SFS blogginlägg för att se vad vi tycker till om just för tillfället. I SFS principprogram hittar du våra åsikter om alla frågor som rör studenter. Här hittar du andra dokument så som verksamhetsplan, arbetsordning och stadga.

Kontaktperson

Caroline Sundberg
Fd. ordförande (15/16 och 16/17)
Tel: 08-545 701 05
Mob: 070-545 70 45
Skicka e-post
Charlotta Tjärdahl
Ordförande
Tel: 08-545 701 05
Mob: 070-545 70 45
Skicka e-post