English information

Användarinloggning

Publikationer

Förra året släppte SFS rapporten Agenda: Pedagogik som väckte stort intresse. Undersökningen i rapporten visar att det är med andra ord ytterst tveksamt om det lönar sig att vara en bra lärare på svenska lärosäten. Arbetet med att höja statusen för pedagogik i den högre utbildningen fortsätter även under nästa verksamhetsår, fastslog SFS fullmäktigemöte i slutet av april.

SFS har genom kampanjen #heltsjukt uppmärksammat beslutsfattare och en allmänhet på bristerna i sjukförsäkringen för studenter. Mer information om #heltsjukt hittar du på heltsjukt.se och kampanjens facebooksida

Läs SFS blogginlägg för att se vad vi tycker till om just för tillfället. I SFS principprogram hittar du våra åsikter om alla frågor som rör studenter. Här hittar du andra dokument så som verksamhetsplan, arbetsordning och stadga.

Kontaktperson

Charlotta Tjärdahl
Fd. ordförande
Tel: 08-545 701 05
Mob: 070-545 70 45
Skicka e-post