English information

Användarinloggning

Agenda: pedagogik

60 procent av landets lärosäten garanterar inte att alla deras lärare har en pedagogisk utbildning. Det visar en rapport från Sveriges förenade studentkårer, SFS. I rapporten kräver SFS ett stopp för obehöriga lärare i högskolan.

Rapporten visar även att två tredjedelar av landets lärosäten saknar riktlinjer om att undervisande personal ska få kompetensutveckling inom pedagogik. Två av tre lärosäten saknar också centrala system för bedömning av pedagogisk skicklighet. Det är med andra ord ytterst tveksamt om det lönar sig att vara en bra lärare på svenska lärosäten.

Rapporten som bygger på en enkät som har skickats till samtliga svenska lärosäten visar bland annat:

  • 60 procent av landets lärosäten ställer inte krav på att all undervisande personal ska ha gått en högskolepedagogisk utbildning.
  • Två tredjedelar av landets lärosäten saknar riktlinjer om att undervisande personal ska få kompetensutveckling inom pedagogik.
  • Mindre än hälften av landets lärosäten använder alltid en särskild sakkunnig för att bedöma lärares pedagogiska skicklighet.
  • Två av tre lärosäten saknar centrala system för bedömning av pedagogisk skicklighet.
Agenda: pedagogik
Publicerad den tisdag, april 21, 2015