English information

Användarinloggning

SFS Bostadspolitiska ställningstaganden

En förutsättning för att studenter ska kunna leva ett anständigt liv är tillgången till en rimlig boendestandard. Under SFS fullmäktige 2015 antogs "SFS Bostadspolitiska ställningstaganden" för att tydliggöra och utveckla organisationens åsikter kring studenters boende.

SFS Bostadspolitiska ställningstaganden
Publicerad den fredag, juli 10, 2015