English information

Användarinloggning

SFS rapport: Bara vart tredje lärosäte har strategi för internationalisering

Den svenska högskolan måste bli mer internationell för att utbildningarnas kvalitet ska öka. Ändå har bara vart tredje lärosäte en övergripande strategi för internationalisering.

Rapporten visar bland annat att många universitet och högskolor lägger stora resurser på att locka internationella studenter att komma till Sverige, men att det ofta saknas en plan för hur lärosätena ska ta hand om studenterna när de kommit hit.

SFS rapport: Bara vart tredje lärosäte har...
Publicerad den torsdag, juni 26, 2014