English information

Användarinloggning

Studentens lärande i centrum. Kvalitet ur ett studentperspektiv

SFS har granskat flera olika områden där förbättringar behövs. I rapporten ställs nio krav på åtgärder till regerigen och nio uppmaningar till lärosätena för att komma tillrätta med problemen.

Studentens lärande i centrum. Kvalitet ur ett...
Publicerad den fredag, april 26, 2013