English information

Användarinloggning

Så här söker du uppdrag

För att ansöka om att bli studentrepresentant så skickar du ett personligt brev med en motivering till varför du är intresserad av uppdraget till studrep@sfs.se. Glöm inte att skriva vilken post du söker, då det ibland kan vara flera utlysta samtidigt - framförallt i halvårsskiftena.

Bifoga även ett CV som beskriver dina formella meriter i form av arbetslivserfarenhet, utbildning samt andra för sammanhanget relevanta meriter. 

Var också observant på sista ansökningsdag som finns i utlysningen! Efter nomineringsstoppet kommer SFS presidie eller styrelse att ta beslut och beslutet meddelas de som sökt. De som SFS utser till studentrepresentanter kommer få sitt namn upplagt på SFS hemsida i förteckningen över studentrepresentanter. 

Tveka inte att höra av dig om du har frågor kring uppdragen eller ansökningsproceduren, kontaktuppgifter finns i rutan till höger!

Kontaktperson

Susanne Hellquist
Organisations-sekreterare
Tel: 070-796 23 24
Skicka e-post