English information

Användarinloggning

Samordnarens roll

Vid varje universitet och högskola finns det samordnare och/eller kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning. Det är samordnarna som tillsammans med studenten diskuterar vilket pedagogiskt stöd som passar bäst.Samordnare och kontaktpersoner kan också diskutera andra frågor, som till exempel utbildningsval, med studenterna.