English information

Användarinloggning

Internationellt

Det internationella arbetet är en integrerad del av SFS verksamhet och en självklar del i det politiska påverkansarbetet.

flaggor

SFS är medlemmar i ESU (European Students’ Union) och är en aktiv aktör inom organisationen. ESU är en paraplyorganisation bestående av 45 nationella studentorganisationer från 38 länder och fungerar som den samlade europeiska studentrösten. ESU arbetar främst med påverkansarbete gentemot EU och är en aktiv part i arbetet med bland annat EU2020 och frågor gällande Bolognaprocessen.

ESU har årligen två konferenser, ESC (European Students' Convention), där olika aktuella ämnen behandlas och diskuteras. Årligen arrangeras också två BM (Board Meeting) som fungerar som ESU:s fullmäktige.

SFS är också en del av det regionala samarbetsnätvärket NOM (Nordiskt ordförandemöte) och deltar på sammanträdena som äger rum två gånger om året. Nätverket består av de nationella studentorganisationerna i de nordiska och baltiska länderna.

Dessutom;

* ingår SFS i (och utser studentrepresentanter till) den svenska delegationen vid de Europeiska ministermötena.

* har SFS en kommitté för internationella frågor, SFS-Komit, som väljs av SFS styrelse.