English information

Användarinloggning

SFS Vux

2008 startades projektet SFS Vux som syftar till att organisera vuxenstuderande på liknande sätt som studerande på högskola och universitet.

Kontaktperson

Annika Lindblad Nieminen
Kanslichef
Tel: 08-545 701 04


Bild: Deltagarna på VUX- konferensen "Makten att förändra!" frågar ut Ibrahim Baylan (S) och Jan Ericson (M).

Kontaktperson

Annika Lindblad Nieminen
Kanslichef
Tel: 08-545 701 04
Skicka e-post