English information

Användarinloggning

Material

  • Diskrimineringsombudsmannen (DO) - Arbetar mot diskriminering. Hit går det även att anmäla om du blivit diskriminerad.
  • Arbetsmiljöverket - Arbetar med fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Här finns det material om hur arbetsmiljön fungerar, och vad du har rätt till.
  • Skolverket - Är ansvariga för skolväsendet i Sverige (ej ansvariga för Folkhögskolor eller YH-utbildningar).
  • Barn- och elevombudsmannen - Om du som studerande blir kränkt på något sätt inom Komvux-utbildningen, kan du även vända sig hit.
  • Skolinspektionen - Inspekterar kommunala och friskolor på grund- och gymnasienivå som blivit rapporterade och ser till att kvaliteten och skolorna håller måttet.
  • Riksdagen - Stiftar lagar som styr utbildningen i Sverige.
  • Folkbildningsrådet - En organisation som fördelar pengar till landets Folkhögskolor. Driver även Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Till det studeranderättsliga rådet kan du vända dig om det råder allvarliga missförhållanden på din folkhögskola.
  • Myndigheten för Yrkeshögskolan - Myndighten med det yttersta ansvaret för yrkeshögskoleutbildningen. Hit kan du som studerande vända dig om du har allvarliga problem med din YH-utbildning.

 

Kontaktperson

Annika Lindblad Nieminen
Kanslichef
Tel: 08-545 701 04
Skicka e-post