English information

Användarinloggning

Ställningstaganden

Nedan hittar du SFS syn på högskolans omfattning, utbud, finansiering och antagning, SFS bostadspolitiska ställningstaganden samt SFS ställningstagande: En öppen och jämlik högskola för alla. Alla dokument, senaste versionen och tidigare går att hitta via TeamEngine.

 

Bifogade filer

SFS syn på högskolans omfattning, utbud,...
o11_16_1617_sfs_syn_pa_hogskolans_omfattning_utbud_finansie...
Bostadspolitiska ställningstaganden
o11_14_1617_sfs_bostadspolitiska_stallningstaganden.pdf
En öppen och jämlik högskola för alla
o11_15_1617_sfs_stallningstagande_en_oppen_och_jamlik_hogsk...