English information

Användarinloggning

Studentens ansvar

Det är studentens ansvar att ta kontakt med samordnaren för att informera om sitt behov. Tipset är att ta kontakt med samordnaren redan vid ansökan eller ännu tidigare om möjligt. Det är särskilt viktigt med en tidig kontakt vid behov av teckenspråkstolkning, talböcker, anpassning av undervisningslokaler (då även schemaläggning kan vara en lösning) med mera.

Studenten avgör själv till vem och när hen vill informera om sin funktionsnedsättning och om eventuellt pedagogiskt stöd. Det kallas att studenten är sin egen informationsbärare. Studenten ansvarar också för att initiera förändringar inför till exempel praktiska moment i utbildningen.

Samma kunskapsmål gäller förstås alla studenter och studenten är alltid själv ansvarig för sina studier. Det är upp till studenten att i god tid ansöka om pedagogiskt stöd för att stödet ska vara tillgängligt inför kursstart eller inför ett kommande kursmomentet.

Olika lärosäten är olika organiserade. På en del lärosäten för samordnaren för studenter med funktionsnedsättningar studentens behov vidare till studievägledaren på varje institution. Studievägledaren tar i sin tur kontakt med ansvariga lärare. Det sker i så fall alltid i samråd med studenten. På andra lärosäten ska studenten vid varje ny kurs själv informera om sina behov.

Det kan vara bra att lösningarna för studentens behov diskuteras tillsammans med läraren. Samtidigt vet många studenter vilka lösningar som fungerar för dem och upplever det jobbigt att ta upp det med läraren för varje ny delkurs. Många beskriver det som att fokus läggs på funktionsnedsättningen istället för på individen.