English information

Användarinloggning

Förlängd ansökningstid! Ledamot till INCLUDE:s styrelse

onsdag, januari 23, 2019 - 23:45

Ledamot till INCLUDE:s styrelse

Nätverket INCLUDE är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande i den högre utbildningen. Arbetet leds av en styrelse i vilken SFS tillsätter en plats. Vi söker nu en studentrepresentant för att sitta i styrelsen tillsammans med en av SFS presidialer. Nätverket arbetar för att öka intresset för breddat deltagande, höja kunskapsnivån och skapa plats för kunskapsutbyte och diskussion. Bland annat arrangeras nätverksträffar och konferenser. Du kan läsa mer om INCLUDE och dess arbete på www.include.nu 

I uppdraget som ledamot i INCLUDEs styrelse ingår att delta i styrelsens möten, ca.6ggr/år, samt att bevaka frågor rörande breddad rekrytering och breddat deltagande.Uppdraget är inte arvoderat, resekostnader och andra eventuella kostnader i samband med möten täcks.

Uppdraget sträcker sig över perioden 2019-01-01 till och med 2020-12-31.

För att ansöka om att representera SFS i INCLUDE:s styrelse så skickar du din ansökan till studrep@sfs.se senast den 23 januari 2019.

 

 

Läs mer om uppdraget i den bifogade filen