English information

Användarinloggning

Förlängd ansökningstid! Studentrepresentant till SUHF:s arbetsgrupp för att se över examensordningar

onsdag, januari 23, 2019 - 23:45

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har startat en expertgrupp för att diskutera och föreslå alternativ till dagens examensordningsförordning.

SUHF vill med arbetsgruppen se över om det finns möjligheter till alternativ där examensordningar istället hanteras av lärosätena för att även garantera utbildningens frihet.

Gruppen kommer att sammanträda 2-3 ggr/termin fysiskt och träffarna kommer att ske på SUHF:s kansli i Stockholm. Utöver detta kan det tillkomma några möten via telefon.

SUHF och SFS kan inte ersätta resekostnader. Hör därför med ditt lärosäte om de har möjlighet att bistå med detta.

För att ansöka så skickar du din ansökan till studrep@sfs.se senast den 23 januari 2019. Ansökan ska innehålla, se bifogad fil.