English information

Användarinloggning

Förlängd ansökningstid! Studentrepresentant till SUHF:s expertgrupp för samverkan

onsdag, januari 23, 2019 - 23:45

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har startat en expertgrupp för att diskutera samverkansfrågor. Gruppens uppdrag är att utveckla SUHF:s tankar och ställningstaganden kring sektorns samverkan med det omgivande samhället.

Uppdraget sträcker sig över perioden 1 januari 2019 – 31 december 2020.
Gruppen kommer att sammanträda ca.2 ggr/termin fysiskt och träffarna kommer att ske på SUHF:s kansli i Stockholm. Utöver detta kan det tillkomma några möten via telefon. SUHF och SFS kan inte ersätta resekostnader. Hör därför med ditt lärosäte om de har möjlighet att bistå med detta.

För att ansöka så skickar du din ansökan till studrep@sfs.se senast den 23 januari 2019. Ansökan ska innehålla, se bifogad fil.