English information

Användarinloggning

Förlängd ansökningstid! Studentrepresentant till SUHF:s Expertgruppen för internationaliseringsfrågor

onsdag, januari 23, 2019 - 23:45

Expertgruppen ska behandla internationaliseringsaspekter avseende hela lärosätenas verksamhet, såväl utbildning, som forskning och samverkan. Gruppens huvuduppdrag är att arbeta med strategiska frågor rörande internationalisering, särskilt med inriktning på att bättra på förutsättningar för lärosätenas internationalisering.

SUHF och SFS kan inte ersätta resekostnader. Hör därför med ditt lärosäte om de har möjlighet att bistå med detta.

Uppdraget sträcker sig över perioden 2019-01-01 till och med 2020-12-31.

För att ansöka så skickar du din ansökan till studrep@sfs.se senast den 23 januari 2019. Ansökan ska innehålla, se bifogad fil.