English information

Användarinloggning

Förlängd ansökningstid! Studentrepresentanter till Forum för internationalisering, Universitets- och högskolerådet (UHR)

onsdag, januari 23, 2019 - 23:45

Forum för internationalisering är en arbetsgrupp som SFS har fått i uppdrag att nominera studentrepresentanter till.

Forum för internationalisering skapades i slutet av 2008 på Utbildningsdepartementets initiativ. Avsikten var att skapa en mötesplats och förbättra samordningen mellan de svenska myndigheter och organisationer som berörs av och kan påverka universitetens och högskolornas internationalisering. 

Forumet träffas tre till fyra gånger per år och arbetet samordnas av Universitets- och högskolerådet (UHR). Frågor aktualiseras, information delas och kontakter skapas för att lösa eventuella problem i samband med internationaliseringen.

Mandatperioden för uppdraget löper från 1 januari 2019 till och med 31 december 2020*. UHR står för eventuella resekostnader. Uppdraget innebär en kontinuerlig avstämning med SFS under mandatperioden. 

*Notera att Internationaliseringsutredningen föreslår förändringar med Forum för internationalisering, vilket skulle kunna innebära kortare mandatperiod.

För att ansöka så skickar du din ansökan till studrep@sfs.se senast den 23 januari 2019. Ansökan ska innehålla, se bifogad fil.